article about Balochistan on a swedish newspaper with english translation

Tjena, jag fick en artikel publicerad gällande situationen med mitt folk i Iran och Pakistan, och utrotningen som sker. De persiska och pakistanska säkerhetsstyrkorna mördar, kidnappar, torterar och våldtar Balocher på en daglig basis, upp till 20 000 har kidnappats dom senaste åren varav majoriteten hittas döda ute i öken, många är folk som har protesterat för ett demokratiskt och självständigt Balochistan. Trots detta har situationen inte uppmärksammats av varken EU eller den svenska regeringen,.Detta är första gången som svensk media har uppmärksammat Balochistan och kan bli en av många viktiga småsteg till att folk i den moderna världen blir medvetna av vad som sker. Dela gärna artikeln och kommentera, hjälp till att göra artikeln uppmärksammad så att fler kan veta vad händer, så att utrotningen av mitt folk eventuellt kan stoppas.
English translation
Hey, I got an article published in the current situation with my people in Iran and Pakistan, and eradication is happening. The Persian and Pakistani security forces, murder, kidnap, torture and rape baloch on a daily basis, up to 20 000 has been kidnapped in the last few years the majority of whom found dead out in the desert, many are people who have been protesting for a democratic and independent Balochistan. Despite this, the situation has not been made aware of the EU or the Swedish Government,. This is the first time that the Swedish media has drawn attention to balochistan and could be one of many important småsteg to people in the modern world is becoming aware of what is happening. Happy to share the article and comment on, help to make the article noted so that more can know what's going on, so that the eradication of my people may be stopped. 
http://nyheter24.se/debatt/869170-tortyr-analafabetism-och-terror-anda-har-vi-helt-glomt-det-har-landet 

Comments

Popular posts from this blog

میں اسلم کے عہد میں جی رہا ہوں تحریر : مجیدبریگیڈ سلمان حمل